Αποτέλεσμα εικόνας για Πατήρ Αθανάσιος Μυτιληναίος

«…Θα κηρυχθεί μεν το Ευαγγέλιο σε όλο τον κόσμο, αλλά δεν θα γίνει απ’ όλα τα έθνη αποδεκτό…»

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ ΟΜΙΛΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΑΚΑΡΙΣΤΟ (1927- 2006) π.ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟ

Patroparadoto Sevas