Αποτέλεσμα εικόνας για Αθανάσιος Μυτιληναίος

Ιερή Αποκάλυψη π. Αθανάσιος Μυτιληναίος Μονής Στομίου 

– ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ No 37 –

Ἡ λύσις τῆς 7ης Σφραγῖδος. 

Ἡ παρουσία τῶν ἑπτά Ἀγγέλων. 

Τό Σάλπισμα τοῦ Πρώτου Ἀγγέλου.

πηγή: oaskhths