Ανοικτή επιστολή εντόνου διαμαρτυρίας προς τους:

Μακαριώτατον Αρχιεπίσκοπον Κύπρου κ. Χρυσόστομον Β’.
Εξοχώτατον Πρόεδρον της Κυπριακής Δημοκρατίας κ. Νικόλαον Αναστασιάδην.
Πανιερωτάτους Μητροπολίτας της Κυπριακής Ορθοδόξου Εκκλησίας.
Εντιμοτάτους Πολιτειακούς, Πολιτικούς, Δημοτικούς, Δικαστικούς και λοιπούς Άρχοντας…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: >> ΕΔΩ