Όταν αρχίσεις την προσευχή, άφησε τον εαυτό σου κατά μέρος, τη γυναίκα, τα  παιδιά σου.... | ΠΡΟΣΕΥΧΕΣ

Με δέος σκέφτομαι τους άπειρους θησαυρούς ευτυχίας, που μας χαρίζει ο Πανάγαθος Θεός και όμως εμείς δεν τους παίρνουμε, δεν τους προσέχουμε, τους περιφρονούμε.

Κι’ όμως μας βεβαιώνει ο ίδιος ο Δωρεοδότης, που μας τα δίνει όλα αυτά δωρεάν, χωρίς αντάλλαγμα. Αρκεί να τα ζητήσουμε ολοψύχως, δηλαδή ειλικρινώς.

Την διαβεβαίωση αυτήν του Χριστού την βρίσκουμε στο <<Κατά Ματθαίον Ευαγγέλιον>> (Ζ’ 7-9) :

Ζητείται και θα σας δώσει ο Θεός…

Ποιός άνθρωπος από σας, όταν του ζητήσει το παιδί του ψωμί, θα του δώσει πέτρα αντί για ψωμί;

Και αν του ζητήσει ψάρι, θα του δώσει φίδι αντί για ψάρι;

Εάν λοιπόν εσείς, μολονότι είστε πονηροί και διεφθαρμένοι από την παρακοή του προπατορικού αμαρτήματος, γνωρίζετε να δίνετε ωφέλιμα πράγματα στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο Πατέρας σας ο ουράνιος, που είναι γεμάτος αγαθότητα, θα δώσει καλά και ωφέλιμα σε εκείνους που του ζητούν;

Ας ζητούμε λοιπόν από τον Θεόν τα αιώνια αγαθά και όχι τα μάταια, γιατί <<πας ο αιτών λαμβάνει>> από τον Θεόν όλα τα καλά.

πηγή: romioitispolis.gr