Ύψωση Τιμίου Σταυρού

Χωρίς την αίσθηση της Αναστάσεως του Χριστού, είμαστε καθένας μόνος έστω και αν αγκαλιαζόμαστε!

Η Αναστάσιμη Χαρά της Προσευχής της Μετανοίας μας,

Η Αναστάσιμη Χαρά της Εξομολογήσεώς μας,

Η Αναστάσιμη Χαρά της Θείας Λειτουργίας μας,

Με αποκορύφωμα την Αναστάσιμη Χαρά της Θείας Κοινωνίας του Σώματος και Αίματος του Χριστού μας,

Μας ενώνει, μας κάνει ένα Σώμα,

Σώμα αγιασμένο, ζωντανό, χαρούμενο, που είναι η Εκκλησία, που είναι το Σώμα του Θεανθρώπου Χριστού, που κάθεται ως Ένδοξος Βασιλέας εκ δεξιών του Πατρός και μας ζωογονεί!

Αυτή η Χαρά της Αναστάσεως του Χριστού, μέσα στον καθένα μας, ως μελών της Εκκλησίας Του, ξεχειλίζει σήμερα Κυριακή του Πάσχα και διαποτίζει όλη την καθημερινή Ζωή μας και τον Κόσμο, το φυσικό περιβάλλον, από τα μήκη και τα πλάτη της γης, από τα βάθη των ωκεανών έως τα ύψη και τα πέρατα των Ουρανών και του Σύμπαντος!

Όλος ο Κόσμος και η Φύση αναμένει αυτή την Αναστάσιμη Χαρά, που αναβλύζει από την Ορθόδοξη Εκκλησία, τη σημερινή Αναστάσιμη Μέρα, που είναι η Ημέρα «ήν εποίησεν ο Κύριος!».

Αυτή η Αναστάσιμη Χαρά μας μόνιμη θα είναι στον Παράδεισο και στη Βασιλεία των Ουρανών.

Μη ξεστρατίσουμε όμως και ξεχαστούμε:
Στη γη, όσο ζούμε, θα είναι πάντα η Ανάσταση ο καρπός του Σταυρού, της καρδιακής συντριβής της Μετανοίας μας, πάντα θα έχει προηγούμενη την Σαρακοστή!

Πορεία Σταυροαναστάσιμη, είναι η επίγεια Ζωή μας, μη ξεστρατίσουμε!

Πρώτα θα ανεβαίνουμε στον Σταυρό της Μετανοίας μας και ύστερα λαμβάνοντας την Άφεση των αμαρτιών μας, ελευθερωμένοι από τη δουλεία της αμαρτίας και του πειρασμού, θα κραυγάζουμε με όλη τη δύναμη της ψυχής μας:

Χριστός Ανέστη, αδελφοί!
Αληθώς Ανέστη ο Κύριος!

Ανδρέας Χριστοφόρου

πηγή: pothosmetanoias