Άγιος Πορφύριος: Θα βρεις μεγάλη βοήθεια αν κάνεις αυτό... | Ιερά Μονοπάτια

Ομιλία με την φωνή του Αγίου Πορφυρίου όπου μας διδάσκει ο Άγιος έναν μυστικό, ανώδυνο, εύκολο και αποτελεσματικό τρόπο ώστε να εξουδετερώσουμε την επιβουλή και ενέργεια του αντιθέτου πνεύματος. Επιπλέον μας αναφέρει τον τρόπο με τον οποίον θα βιώσουμε την χάρη Του Θεού!

Ορθόδοξο μονοπάτι • Οrthodox path

www.eikonia.gr