Μετεωρισμός στην προσευχή – Οσίου Θεοφάνους του εγκλείστου - Ορθοδοξία News  Agency

Αγίου Ιωάννου της Κροστάνδης

-Όσο πιο μεγάλος είναι ο αριθμός εκείνων, για τους οποίους ο ιερεύς ζητεί χαρίσματα από τον Θεό και όσο πολυτιμότερα είναι αυτά τα χαρίσματα, τόσο πιο βίαια ο Αρχέκακος αντιτίθεται στην προσευχή του ιερέως.

Αλλά, μάτην. Λέγει η Γραφή: «Πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι» (Μαρκ. θ’ 23). Όσο και αν πασχίζη ο Σατανάς να ματαιώσει τα αποτελέσματα της προσευχής, η χάρις του Θεού και η δύναμις της πίστεως τον κατατροπώνουν.

-Όποιος προσεύχεται, ας θυμάται ότι ο Θεός δεν λυπήθηκε τον ίδιο τον Μονογενή του Υιό για μας τους αμαρτωλούς, αλλά τον έδωσε στον θάνατο προς χάριν μας. Πώς λοιπόν θα λυπηθή να μας δώση άλλα χαρίσματα, όποια και αν είναι αυτά; Αφού το μεγαλύτερο χάρισμα μας δόθηκε, πώς δεν θα μας δοθούν τα υποδεέστερα; Όλα μας τα δίνει ο Ουράνιος Πατήρ μας, χάρις στον Χριστό. «Πάντα ἡμῖν η θεία δυνάμεως αὐτοῦ τὰ πρὸς ζωὴν καὶ εὐσέβειαν δεδώρηται διὰ τῆς ἐπιγνώσεως τοῦ καλέσαντος ἡμᾶς» (Β’ Πετρ. α’ 3).

-Κατά τη διάρκεια της προσευχής, όταν ο Διάβολος σε πειράζει σφοδρά, «Πάσαν την μέριμναν σου επίρρίψον επί Κύριον, ότι αυτώ μέλει περί σου» (Α’ Πέτρ. ε’ 7). Όταν προσεύχεσαι, να έχης πίστι στον Θεό, που βρίσκεται στα δεξιά σου, και όλα θα είναι κατορθωτά για σένα.

(Η εν Χριστώ ζωή μου – Αγ. Ιωάννου της Κροστάνδης, εκδόσεις Παπαδημητρίου, σελ. 150-151)

ΠΗΓΗ