Σας βεβαιώνω, αν έχετε πίστη χωρίς να αμφιβάλλετε, όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή με πίστη, θα τα λάβετε.

Αλήθεια σας λέω, αν έχετε πίστη και δεν αμφιβάλλετε, όλα όσα ζητήσετε στην προσευχή πιστεύοντας, θα τα λάβετε. (Κατά Ματθαίον 21,21-22)