Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός: Ο σταυρός μας δόθηκε σαν σημείο στο μέτωπο, γιατί με τον σταυρό οι πιστοί ξεχωρίζουμε από τους άπιστους και γνωριζόμαστε. Αυτός είναι μεγάλη ασπίδα και όπλο και τρόπαιο κατά του Διαβόλου. Αυτός είναι σφραγίδα, για να μη μας προσβάλλει αυτός που σπέρνει τον όλεθρο, όπως λέγει η Γραφή.

orthodoxhporeiakaizwh