Σταύρωνε τη γκαζόζα και θεράπευε ασθένειες

«Κάποτε, με προσευχή και νηστεία και τιτάνειο πνευματικό αγώνα, έβγαλε απο την κόλαση έναν αυτόχειρα νοσηλευτή.

Επίσης, σταύρωνε τη γκάζοζα («φάντα») στο μπουκάλι του λίτρου και θεράπευε ασθένειες.

Σ’ εμένα έδωσε με το ζόρι να πιω σχεδόν το περιεχόμενο ενός λίτρου, και με θεράπευσε απο φοβερό έλκος στομάχου».

ΓΡΑΠΤΗ ΜΑΡΤΥΡΙΑ ΤΟΥ ΜΟΝΑΧΟΥ ΙΕΡΟΘΕΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΤΕΚΝΟΥ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΟΣ ΕΥΜΕΝΙΟΥ ΣΑΡΙΔΑΚΗ. ΑΠΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ: ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΟΡΦΟΥ «Ο ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΟΣ Ο ΛΕΠΡΟΣ ΚΑΙ Ο ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΕΥΜΕΝΙΟΣ ΣΑΡΙΔΑΚΗΣ», ΕΚΔΟΣΕΙΣ Η ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΣ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΟΣ, ΜΗΛΕΣΙ 2016, σελ. 88 -89

ΠΗΓΗ