Αποτέλεσμα εικόνας για εσχατα χρονια εκκοσμικευση

«Η Προφητεία καθώς οδεύουμε πρός τα έσχατα. Η Εκκοσμίκευση και η Αθεία». Π.Αθανάσιος Μυτιληναίος.

Ομιλία του αειμνήστου Πατρός Αθανασίου Μυτιληναίου ( 79.Ομιλίες των Χαιρετισμών 2-20 ).