Ο Άγιος Δαβίδ εμφανίζεται και προσεύχεται μαζί με τον Άγιο Ιάκωβο! |  Πεμπτουσία

*Τις πρεσβείες του Αγίου Ιάκωβου Τσαλίκη και του Οσίου Δαβίδ του εν Ευβοία να έχουμε και να βάλουν το χέρι τους σε αυτές τις δύσκολες στιγμές που περνάει η χώρα μας…

Χαίροις τῆς Λοκρίδος θεῖος βλαστός· χαίροις τῆς Εὐβοίας, ὁ θερμότατος ἀρωγός· χαίροις ὁ πηγάζων, ἰάσεων τὰ ῥεῖθρα, Δαβὶδ θαυματοφόρε, τοῖς σοὶ προστρέχουσι.