Ο ταπεινός ποτέ δεν πέφτει - Κιβωτός της Ορθοδοξίας

Μέσα μας έχουμε πει αρκετές φορές και υποσχεθεί πως εγώ ποτέ δεν θα το έκανα αυτό. Όμως πλανόμαστε γιατί δεν γνωρίζουμε πως τα πάθη μας θα εκδηλωθούν παρά τον καλό αγώνα μας.

Ας θυμηθούμε τα λόγια των χαιρετισμών στην Παναγία μας! «Χαίρε συ γαρ ανεγέννησας τους συλληφθένετες αισχρώς.Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα».

Συνέχεια θα μας πολεμούν άσχημοι λογισμοί και πάθη που εκδηλώνονται όταν νομίζουμε ότι έχουν θεραπευτεί. Όμως ας μην απελπιζόμαστε γιατί η προτροπή Μετανοείτε είναι σε διαρκή ισχύ. Αν ήταν μία φορά να μετανοούσαμε και να θεραπευόμασταν η προτροπή θα ήταν: Μετανόησε!

Επομένως κάθε πτώση μας υπενθυμίζει ότι ο αγώνας είναι μακρύς και ανηφορικός .Μας δείχνει η κάθε πτώση ότι χρειάζεται συνεχής επαγρύπνηση ώστε η Ζωή Του να γίνει ζωή μου. Μέχρι τότε ο εαυτός μας θα είναι ο μέγας προδότης και κανείς άλλος…

Α.Π. εκπαιδευτικός

ΠΗΓΗ