Βοήθησέ μας, Μητέρα του Θεού!

Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς!

ΠΗΓΗ