Δεν πά’ να μας έγκαταλείψουν όλοι, και συγγενείς και φίλοι και γνωστοί;

Δεν πά’ να μας πάρουν τη θέση που έχομε;
Δεν πά’ να μας πάρουν τα αγαθά και τα υπάρχοντα όλα;
Δεν πά’ να μας βρίζουν και να μας κατηγορούν όλοι;
Δεν πά’ να ’χουν όλοι τα προσωπικά δεδομένα μας;
Και τι έγινε;

Εδώ τα ’χει ο Θεούλης. Δεν ειν’ τίποτα αυτό.
Το χειρότερο είναι, να μας εγκαταλείψει η Χάρη του Θεού.
Τότε είμαστε σε θλίψη απαραμύθητη.
Σε θρήνο ανείπωτο.
Σε κατάσταση δυσπερίγραπτη.

Αυτό είναι η κόλαση!
Κόλαση! Κόλαση!

πηγή: stratisandriotis