Νώντας Σκοπετέας

Κοιτάς τα καμένα και κλαίς….

Θωρείς και ακούς τους νεκροζώντανους τούτου του κόσμου,  να φανερώνουν πλέον …περήφανα και επηρμένα  ,  του υποσυνειδήτου τους τα κάποτε κρυμμένα κάτω απ την πλουμιστή  ευσεβοφάνεια, δηλητηριώδη  ένστικτα …

Ως πότε να υπομείνω;  μου λες …

Κοίταξε αδελφέ μου το ξωκλήσι της Αγίας Τριάδας !

Ολόλευκο και μακάριο σαν τις ψυχές εκείνων που ονειδίστηκαν και διώχτηκαν ένεκεν Εκείνου…

Κοίτα και στην …δροσοβόλο περίβολο του !

Ούτε τα ξερά φύλλα δεν κάηκαν …

Το ελάχιστο δεν θα είχε πέσει απ το κλαδί αν Εκείνος δεν το επέτρεπε …

«Ὑπομένων ὑπέμεινα τὸν Κύριον, καὶ προσέσχε μοι καὶ εἰσήκουσε τῆς δεήσεώς μου» (Ψαλ. λθ΄ [39] 2).

Νώντας Σκοπετέας
09-08-2021

Πηγή: …ἐν τῷ φωτί Σου ὀψόμεθα φῶς

το «σπιτάκι της Μέλιας»