Ο Θεός θα αποδώσει δίκαιο

Περισσότερο από κάθε άλλη φορά σήμερα, καίτοι είναι τόσο πολιτισμένη η κοινωνία μας και τόσο έχουμε προχωρήσει στα τεχνικά μέσα, βλέπουμε την αδικία.

Μερικές φορές την υφιστάμεθα κι εμείς οι ίδιοι, αλλά τη βλέπουμε να γίνεται και σε βάρος άλλων. Και σαν από μέσα του κανείς να ζητάει δίκαιο, να ζητάει δικαιοσύνη, να ζητάει την επέμβαση του δίκαιου Θεού…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: >> ΕΔΩ