Πότε πρέπει να σηκωνόμαστε όρθιοι κατά την Θεία Λειτουργία.. | iEllada.gr

Γέροντας Κλεόπας Ήλίε

Πρέπει οί πιστοί να στέκονται στην Εκκλησία με πίστη, με φόβο Θεού καί με προσοχή. Έχουν καθήκον, όσο μπορούν να βιάζουν τον εαυτόν των να προσεύχονται χωρίς διασκορπισμό του νου καί με καρδιακή αίσθηση. Τα καθήκοντα επίσης των χριστιανών πού πηγαίνουν στην Εκκλησία είναι:

Να είναι συμφιλιωμένοι με όλους τους ανθρώπους καί να ζητούν συγχώρηση σε όσους έφταιξαν.

Να διατηρούν αγνότητα σχέσεων τουλάχιστον δύο ήμερες πριν πάνε στην Εκκλησία καί μία ήμερα τουλάχιστον όταν γυρί­ζουν από την Εκκλησία.

Να πηγαίνουν στις ιερές ακολουθίες πολύ πρωί για να έχουν καιρό να αφοσιωθούν με ησυχία καί να ακούσουν την ακολουθία του όρθρου.

Κάθε χριστιανός να προσκομίζει, κατά την δύναμη του, ένα δώρο στον Κύριο – έστω το πιο μικρό – σαν θυσία καί προσφορά από τους κόπους των χεριών του.

Να δίνη ονόματα για μνημόνευση καί να ζήτα από τον ιερέα να του βγάλει μερίδα για τους ζώντας καί νεκρούς της οικογενείας του.

Στην Εκκλησία οί πιστοί υποχρεούνται να στέκονται με σεμνότητα, οί άνδρες στο δεξιό μέρος, ενώ οί γυναίκες στο αριστερό.

Να είναι ντυμένοι με καθαρά καί σεμνά ενδύματα, ενώ οί γυ­ναίκες να φορούν μανδήλι στο κεφάλι καί με ταπεινή την όψη.

Στον καιρό της ακολουθίας απαγορεύεται να ομιλούν, εκτός μεγάλης ανάγκης.

Όταν αρχίσει ή Θεία Λειτουργία, οί πιστοί πρέπει να μένουν καθένας στον τόπο του καί να μη προσκυνούν τίς άγιες εικόνες.

Να άκούουν την Θεία Λειτουργία με μεγάλη ευλάβεια καί να παρακολουθούν τίς προσευχές καί ψαλμωδίες του χορού.

Να άκούουν με προσοχή το Αποστολικό ανάγνωσμα, το Ιερό Ευαγγέλιο, καθώς καί το κήρυγμα.

Να μην εξέρχονται από την Εκκλησία, πριν τελείωση ή Θεία Λειτουργία, εκτός από μεγάλη ανάγκη.

Οί προετοιμασμένοι με εξομολόγηση πιστοί για την Θεία Κοι­νωνία να διαβάζουν τίς κατάλληλες προσευχές της Θείας Μεταλήψεως στο σπίτι των καί πριν πλησιάσουν στα «Αγια, να ζητούν συγχώρηση από όλους τους πιστούς.

Μετά την Θεία Κοινωνία, όσοι κοινώνησαν να διαβάζουν τίς ευχές της ευχαριστίας περνώντας την ήμερα εκείνη με χαρά πνευματική καί να φυλάγονται από οποιονδήποτε πειρασμό.

Οί γονείς να οδηγούν τακτικά τα παιδιά των στην

Εκκλησία, φροντίζοντας να τα κοινωνούν των Άχραντων Μυστηρίων.

Μετά το τέλος των ιερών ακολουθιών, οί χριστιανοί να επι­στρέφουν με ευλάβεια στα σπίτια τους, διερχόμενοι την ήμερα των με ιερές σκέψεις, αναγνώσεις πνευματικών βιβλίων καί επισκέψεις των ασθενών.

Υποχρεούνται επίσης να λέγουν καί στους άλλους οικείους των πού δεν ήλθαν στην Εκκλησία, τι άκουσαν καί τι διδάχθηκαν στην Εκκλησία από τα τροπάρια, τίς αναγνώσεις καί το κήρυγμα. Αυτά είναι τα σπουδαιότερα καθήκοντα των πιστών, πού πηγαίνουν τίς Κυριακές καί εορτές στην Εκκλησία.

Από το βιβλίο: «Πνευματικοί διάλογοι με Ρουμάνους Πατέρες», ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΚΥΨΕΛΗ 1980

ΓΙΑ ΨΥΧΩΦΕΛΗ – ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΙΤΕ: >> ΕΔΩ