ΕΚΤΑΚΤΟ- Άγιο Όρος : Εκοιμήθη ο Ιερομόναχος π. Φιλόθεος Δοχειαρίτης -  ΕΚΚΛΗΣΙΑ ONLINE

Ο π. Φιλόθεος Δοχειαρίτης θα λειτουργεί και θα ψάλλει πλέον στο ουράνιο θυσιαστήριο. Ο πρωτοψάλτης της Ιεράς Μονής Δοχειαρίου, Ιερομόναχος Φιλόθεος, έφυγε στις, 30 Οκτωβρίου 2021, για την όντως ζωή, όπου θα συναντηθεί με τον Γερόντα του, Γρηγόριο.

Από την πρώτη ημέρα της γνωριμίας μας, τον Νοέμβριο του 2006, ο αδελφός Φιλόθεος ούτε με αποθάρρυνε ούτε με ενόχλησε, αναφέρει άλλος μοναχός της Μονής. «Αντιθέτως, ήταν πάντα γεμάτος αγάπη για όλους… Κατά τη διάρκεια της καραντίνας στο μοναστήρι, διακονούσε τους αδελφούς μέρα και νύχτα…».

Σέ τόν αναβαλλόμενον τό φώς, ώσπερ ιμάτιον, καθελών Ιωσήφ από τού ξύλου σύν Νικοδήμω, καί θεωρήσας νεκρόν, γυμνόν, άταφον, ευσυμπάθητον θρήνον αναλαβών, οδυρόμενος έλεγεν, Οίμοι! γλυκύτατε Ιησού, όν πρό μικρού ο Ήλιος εν σταυρώ κρεμάμενον θεασάμενος, ζόφον περιεβάλετο, καί η γή τώ φόβω εκυμαίνετο, καί διερρήγνυτο ναού τό καταπέτασμα, αλλ’ ιδού νύν βλέπω σε, δι’ εμέ εκουσίως υπελθόντα θάνατον, Πώς σε κηδεύσω Θεέ μου; ή πώς σινδόσιν ειλήσω; ποίαις χερσί δέ προσψαύσω τό σόν ακήρατον σώμα; ή ποία άσματα μέλψω τή σή εξόδω οικτίρμον, Μεγαλύνω τά Πάθη σου, υμνολογώ καί τήν ταφήν σου, σύν τή Αναστάσει κραυγάζων, Κύριε, δόξα σοι.