Το κάθε θαύμα είναι αποτέλεσμα της δικής μας πίστεως | xristianos.gr

Όλοι μιλούν και ομολογούν, ότι πιστεύουν στο Θεό, σε έναν Θεό. Αλλά έτσι όπως το διατυπώνουν, είναι σαν να ομιλούν για το διάβολο. Γιατί κάθε θεός μονοπρόσωπος, είναι ο ίδιος ο διάβολος.

Και ο Μπους, ο πρόεδρος των Η.Π.Α. ομιλούσε και έλεγε, ότι ο Θεός να μας βοηθήσει.

Ομιλούν για θεό και αναφέρονται εν γνώση ή εν αγνοία τους στον διάβολο. Όμως Θεό Τριαδικό, Πατήρ, Υιός και Άγιο πνεύμα, κανένας από αυτούς δεν θα ομολογήσει…

Όταν έχουμε ολιγοπιστία, σαλεύουμε με τους λογισμούς που μας βάζει ο πονηρός. Όταν όμως πιστεύουμε ακράδαντα και έχουμε αφεθεί παντελώς στον Κύριο, ό,τι και να συμβεί, κανένας λογισμός του πονηρού, δεν μπορεί να σαλεύσει την ειρήνη μέσα μας.

Δεν μπορούμε να έχουμε ορθή πίστη στο Χριστό, χωρίς τη βοήθεια του Αγίου Πνεύματος. Αποκτώντας κανείς τη Χάρη δια των Μυστηρίων της Εκκλησίας και της νοεράς προσευχής και νηστείας, αποκαλύπτεται η Αλήθεια, ο Χριστός. Διαφορετικά θα έχουμε ένα είδος πίστης, σε ένα είδωλο Χριστού, πίσω από το οποίο θα κρύβεται ο διάβολος. Επομένως όλη η ζωή της μετανοίας και της πνευματικής ζωής, έχει ως σκοπό, κατά πόσο βιώνουμε εν Αγίω Πνεύματι. Το Άγιο Πνεύμα θα μας οδηγήσει στο Χριστό και ο Χριστός στο Θεό Πατέρα.

Οι προτεστάντες, έχουν θεωρητική-υποκριτική πίστη. Πιστεύουν χωρίς να πράττουν, νομίζοντας ότι έτσι θα σωθούν. Και όσοι πιστεύουν χωρίς να πράττουν έχουν προτεσταντική πίστη, πλανώνται και τελικά κολάζονται.

*****

(Γέροντας Εφραίμ Σκήτης Αγίου Ανδρέα)

Στα έργα μας, στα λόγια μας, στους λογισμούς μας να φαίνεται η πίστη μας. Η πίστη στον Αληθινό Θεό, είναι αναγκαίο θεμέλιο για την πνευματική πρόοδό μας. Όσο στερεώτερα και βαθύτερα είναι τα θεμέλια, τόσο ψηλότερο και στερεότερο γίνεται το οικοδόμημα. Όσο αυξάνεται η πίστη μας στον Θεό, τόσο περισσότερες και πλουσιότερες ευλογίες λαμβάνουμε από το Άγιο Πνεύμα. Η αληθινή πίστη γεννά την ταπείνωση και τότε «πάντα δυνατά τω πιστεύοντι» (Μαρκ. 9,23). Μέχρι και βουνά μπορεί να μετακινήσει, οποίος πιστεύει αληθινά (Μαρκ. 11,22-23).

Η δυνατή πίστη είναι δώρο του Αγίου Πνεύματος. Χορηγείται πλούσια μόνον σ’ αυτούς, που έχουν καρδιά καθαρή από τα πάθη.

Υπάρχει πίστη αληθινή, όπως υπάρχει και πίστη ψεύτικη. Η αληθινή πίστη φαίνεται στην ώρα του πειρασμού. Η ψεύτικη πίστη ανθίζει μόνο στον καιρό των ανέσεων και μαραίνεται στην ώρα της δοκιμασίας.

Αυτός, που έχει δυνατή πίστη στον Θεό, αισθάνεται σε κάθε βήμα της ζωής του την παρουσία του Χριστού, και νοιώθει απέραντη χαρά και ειρήνη μέσα στην ψυχή του. Αντίθετα ο ολιγόπιστος μεμψιμοιρεί, λυπάται για τα γήινα, γογγύζει εύκολα, ταράσσεται, γεμίζει άγχος.

Πιστεύω στον Χριστό σημαίνει Τον εμπιστεύομαι σε όλα. Δεν αλλοιώνω, ούτε ένα γιώτα, ούτε μία κεραία, από τη διδασκαλία Του και από τις εντολές Του! Διαφορετικά γίνομαι αιρετικός! Και ο αιρετικός είναι έξω από τη σωστική Κιβωτό. Θα τον πνίξει ο κατακλυσμός… 

(Γέροντας Γερμανός ο Σταυροβουνιώτης)

πηγή: yiorgosthalassis