ΚΡΙΣΙΜΗ ΩΡΑ: Δεν θα πολεμήσεις για το κόμμα σου, την ΕΕ ή τους πολιτικούς  αλλά για την Ελλάδα σου!!! | orthodoxia.online

Ἐπισκόπου Αὐγουστίνου Καντιώτου

Τί θὰ γίνῃ; δὲν ὑπάρχει διέξοδος; Ὑπάρχει! Πῶς μπορεῖ νὰ λάμψῃ πάλι στὴν Ἑλλάδα τὸ φῶς τοῦ Εὐαγγελίου, τὸ φῶς τοῦ Χριστοῦ μας;

Μία λέξις! δὲ χρειάζονται πολλὰ λόγια. Ὤ ἂν μὲ βοηθοῦσε Πνεῦμα ἅγιο, αὐτὴ ἡ λέξις νὰ φυτευθῇ στὴν καρδιά μου καὶ στὶς καρδιὲς ὅλων σας! Εἶνε αὐτὸ ποὺ λέει σήμερα τὸ εὐαγγέλιο, ἡ πρώτη λέξι ποὺ κήρυξε ὁ Χριστός· «Μετανοεῖτε» (Ματθ. 4,17). Τίποτε ἄλλο δὲν χρειάζεται. Μετανοεῖτε, Ἕλληνες! Μετανοεῖτε γονεῖς, πάψτε νὰ ἐγκληματῆτε· μετανοεῖτε ἐκπαιδευτικοί, ἐπιστρέψτε στὶς ῥίζες τῆς παιδείας μας· μετανοεῖτε δικασταί, μετανοεῖτε στρατιωτικοί, μετανοεῖτε βουλευταί, μετανοεῖτε ὑπουργοὶ καὶ πρωθυπουργοὶ καὶ πρόεδροι δημοκρατίας.

Ἡ ὥρα εἶναι δώδεκα παρὰ πέντε. Μικρὴ διορία ἔχουμε. Ἐὰν μετανοήσουμε, ἡ Ἑλλὰς θὰ γίνῃ πάλι ἄστρο καὶ ἥλιος. Ἐὰν ἐξακολουθήσουμε νὰ κλείνουμε τὰ αὐτιὰ στὴ φωνὴ τοῦ Χριστοῦ, τότε σταματῶ – δὲν ἔχω καρδιὰ νὰ μιλήσω· τότε περιμένετε μεγάλα δεινά! ἔρχεται ὀργὴ Θεοῦ. Δὲν προχωρῶ περισσότερο, ἀλλὰ ταπεινὰ παρακαλῶ· Παναγία Δέσποινα, ποὺ τόσες φορὲς προστάτευσες τὸ ἔθνος μας, ἅγιε Δημήτριε μυροβλύτα, ἅγιε Γεώργιε τροπαιοφόρε, ἄγγελοι καὶ ἀρχάγγελοι, ποιήσατε πρεσβείαν εἰς τὸ ἐλεηθῆναι καὶ σωθῆναι ἡμᾶς· ἀμήν.

Καί ἐγώ διακηρύττω ἀπό τή θέσι αὐτή· Ὁ Κύριος Ἰησοῦς Χριστός ζῆ καί βασιλεύει, εἰς πεῖσμα τῶν ἀθέων καί τῶν ἀπίστων, πού κι αὐτοί μιά μέρα θά κάμψουν τό γόνυ μπροστά του καί θά ὁμολογήσουν· «Εἶς ἅγιος, εἶς Κύριος, Ἰησοῦς Χριστός, εἶς δόξαν Θεοῦ Πατρός· ἀμήν» (Φιλ. α΄ : 11).

….Ὡς ἐπίσκοπος σᾶς εὐλογῶ. Εὐλογῶ τά σπίτια σας, τίς οἰκογένειές σας, τίς ἐργασίες σας, καί εὔχομαι ὁ Θεός διά πρεσβειῶν τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου νά εἶναι πάντα μαζί σας· ἀμήν.

(†) ἐπίσκοπος Αὐγουστῖνος

(απόσπασμα από την ἀπομαγνητοφωνημένη ὁμιλία, ἡ ὁποία ἔγινε στὸν ἱ. ναὸ Ἁγ. Δημητρίου πόλεως Θεσσαλονίκης τὴν 8-1-1989)

ΓΙΑ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ «Προφητικοί Λόγοι Αφυπνίσεως για την ανόρθωση της Εκκλησίας και Κοινωνίας» ΔΕΙΤΕ: >> ΕΔΩ