Αυτούς, τους οποίους ο κόσμος θεωρεί μωρούς, εξέλεξε ο Θεός για να καταντροπιάσει τους σοφούς. Και τα ασθενή του κόσμου εξέλεξε ο Θεός, για να καταντροπιάσει τα ισχυρά. Και τους άσημους του κόσμου στην καταγωγή, και τους περιφρονημένους εξέλεξε ο Θεός, και εκείνους που οι σοφοί και οι ισχυροί τους προσπερνούν με περιφρόνηση. Τους εξέλεξε ο Θεός, δια να καταλύσει και να αποδείξει πως είναι χωρίς καμία αξία εκείνοι, οι οποίοι από τον κόσμο θεωρούνται μεγάλοι και ισχυροί. Και αυτό, για να μη μπορεί να καυχηθεί κανείς ενώπιον του Θεού. (Α’ Κορινθίους 1,27-29)

ΠΗΓΗ