Η Πεμπτουσία ανασύρει από το αρχείο της παλαιότερη ποιμαντορική εγκύκλιο του Μακαριστού Μητροπολίτη Αιτωλίας Κοσμά, εν όψει της Δεσποτικής Εορτής των Θεοφανείων.

Αγαπητοί πατέρες και αδελφοί,

Βάσις και θεμέλιο της χριστιανικής πίστεώς μας είναι το δόγμα περί της Αγίας Τριάδος. Ο Θεός τον οποίον προσκυνούμε και λατρεύουμε είναι Θεός τρισυπόστατος.

Είναι μονάς εν τριάδι και τριας εν μονάδι. Ο ένας, δηλαδή, κατά την ουσία και την ενέργεια Θεός έχει τρία πρόσωπα, τρεις υποστάσεις. Το πρόσωπο του Θεού Πατρός, το πρόσωπο του Θεού Υιού και το πρόσωπο του Θεού Αγίου Πνεύματος. Είναι και τα τρία πρόσωπα ομοούσια και αχώριστα.

Για πρώτη φορά φανερώθηκε στους ανθρώπους το μέγα μυστήριο της Αγίας Τριάδος με καθαρότητα και σαφήνεια, όταν ο Κύριος Ιησούς Χριστός βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό. Ο ενανθρωπήσας Υιός και Λόγος του Πατρός, ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός, βαπτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό. Ο Πατήρ, κατά την βάπτιση, εβεβαίωσε για τον βαπτιζόμενο ότι «Ούτος εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός εν ω ηυδόκησα». Το Άγιον Πνεύμα, κατήλθε από τον ουρανό «εν είδει περιστεράς» και έμεινε στον βαπτιζόμενο Ιησού. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι περιστέρι το Άγιο Πνεύμα, αλλά εφάνη «ως περιστερά».

Για όλα τα ανωτέρω η σημερινή εορτή λέγεται Θεοφάνεια. Αποκαλύφθηκε, εφάνη το μυστήριο της Τριαδικής Θεότητος. Η σημερινή μεγάλη εορτή, όμως, ονομάζεται και Φώτα, γιατί εμείς οι άνθρωποι φωτιστήκαμε με το να δούμε το μυστήριο της Αγίας Τριάδος.

Και το άγιο βάπτισμά μας λέγεται φώτισμα∙ και οι μέλλοντες να βαπτισθούν λέγονται φωτιζόμενοι∙ και οι μόλις βαπτισθέντες λέγονται νεοφώτιστοι.

Ο άνθρωπος, προ του βαπτίσματος είναι γυμνός από την Χάρι του Θεού, όπως ήταν ο Αδάμ όταν αμάρτησε. Μόλις βαπτισθή, ενδύεται το ένδυμα, τη στολή την θεοΰφαντη, την Χάρι του Χριστού μας, η οποία έλαμψε επάνω στο όρος Θαβώρ, κατά την Μεταμόρφωσι.

Κατ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται ο βαπτιζόμενος ορθόδοξος χριστιανός, λαμπροφορεμένος, αγγελοειδής, χριστόμορφος, φωτοφόρος.

Αυτή την φωτεινή στολή οφείλουμε όλοι μας να την διατηρήσουμε καθαρή και ολοφώτεινη, με το να αγωνιζόμαστε και να διατηρούμε τον εαυτό μας καθαρό από κάθε αμάρτημα. Και αν, κάποτε, μολύνεται η θεοΰφαντη στολή του βαπτίσματός μας, τότε με την ειλικρινή μετάνοιά μας να την επαναφέρουμε στο φως, στην καθαρότητα∙ να την κάνουμε αντάξια της αγάπης του Τριαδικού μας Θεού∙ να μετάσχουμε στο μυστήριο της τριαδολογικής δοξολογίας των χαριτοβρύτων μυστηρίων της προσωπικής μας σωτηρίας.

Εύχομαι, αγαπητοί πατέρες και αδελφοί, με την ταπείνωσι και την υπακοή μας στην Τριαδική Θεότητα, να έχουμε πάντα Θεοφάνεια – Φώτα∙ να γινόμαστε άξιοι να ζήσουμε και μέσα στο ουράνιο φως αιώνια.

Με πατρική αγάπη

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

† Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

πηγή: pemptousia.gr