Γέροντας Γεώργιος Καψάνης: «Άς υποδεχθούμε με χαρά την Αγία και Μεγάλη  Τεσσαρακοστή, η οποία θα μας φέρει πιο κοντά στον Χριστό..» | Σημεία Καιρών

~ Είναι μεγάλη ευλογία ότι έχουμε την δυνατότητα να ζούμε και σήμερα εκείνο το γεγονός, το οποίο συνέβη στην έρημο του Ιορδάνου, όταν ο Ιησούς ο από Ναζαρέτ ήλθε στον Ιορδάνη ποταμό και εβαπτίσθη από τον Τίμιο Πρόδρομο.

Αυτός ο Ιησούς, ο ετών τριάκοντα, ο προαναγγελθείς από τούς Προφήτας και αναμενόμενος ως Μεσσίας, ήλθε τότε και εφώτισε τα ρείθρα του Ιορδάνου και όλο τον κόσμο, επειδή Αυτός είναι ο «Φωτισμός» τού κόσμου, καθώς ψάλλουμε στους εκκλησιαστικούς μας ύμνους.

Αλλά και εμείς σήμερα έχουμε την δυνατότητα να ζούμε αυτόν τον Ιησούν, τον θείο Φωτισμό, και ιδίως κάθε φορά πού μεταλαμβάνουμε.

Και καθώς τότε το Πανάγιο Πνεύμα επεφοίτησε εν είδει περιστεράς και ήλθε επί τον Ιησούν, το ίδιο και τώρα.

Κάθε φορά που τελείται κάποιο Μυστήριο, επιφοιτά το αυτό Άγιο Πνεύμα, και σε κάθε Θεία Λειτουργία το Άγιο Πνεύμα μεταβάλλει τα Τίμια Δώρα σε Σώμα και Αίμα Χριστού.

Αυτόν τον θείο Φωτισμό να ζητούμε από τον Θεό, του οποίου μερικοί από μας έχουν κάποια αμυδρά εμπειρία.

Κάποτε ανοίγουν τα μάτια της ψυχής και βλέπει κανείς κάτι άλλο.

Αυτός που έχει τον θείο Φωτισμό βλέπει πάντοτε τους «ουρανούς ανεωγμένους», καθώς είχαν ανοιχθή κατά την Βάπτισι του Κυρίου.

Περί αυτού μας πληροφορούν οι άγιοι Πατέρες, ο άγιος Συμεών ο Νέος Θεολόγος, τα βιβλία της Φιλοκαλίας…

Από το βιβλίο του Αρχιμ. Γεωργίου, Καθηγουμένου της Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου Αγίου Όρους «Ομιλίες σε Ακίνητες Δεσποτικές και Θεομητορικές Εορτές των ετών (1981-1989), Α’», έκδοση Ιεράς Μονής Οσίου Γρηγορίου, 2015.

pemptousia