Η εικόνα αυτού που πιστεύει στον Χριστό (Άγιος Νεκτάριος Πενταπόλεως) | Σημεία  Καιρών

Εκείνοι που στηρίχθηκαν στις δικές τους δυνάμεις (στον πνευματικό τους αγώνα) και νόμισαν πως δεν έχουν ανάγκη από κανέναν (πνευματικό) οδηγό, οπωσδήποτε απατήθηκαν.

Δείχνε νοερώς ενώπιον του Θεού την ειλικρινή πίστη και αγάπη που τρέφεις προς τον πνευματικό σου πατέρα και ο Θεός με μυστικό τρόπο θα τον πληροφορήσει, ώστε και εκείνος να τρέφει απέναντί σου ανάλογη εύνοια και οικειότητα.

Όπως αυτός που δεν έχει οδηγό χανει εύκολα τον δρόμο, έστω και εάν είναι πολύ έξυπνος, έτσι και εκείνος που προχωρεί αυτοκυβέρνητος την μοναχική (και την έγγαμη) οδό, εύκολα χάνεται, έστω και εάν κατέχει όλη την σοφία του κόσμου.

Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος

ΠΗΓΗ