Ποια είναι η "πρωτεύουσα του ούζου" στην Ελλάδα. Η γραφική κωμόπολη με τα  παλιά αρχοντικά, τα στενά καλντερίμια και φυσικά...το μουσείο του ούζου -  ΜΗΧΑΝΗ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

Πριν από 40 χρόνια, τα παιδιά ήταν ευγενικά κι υπάκουα απέναντι στους γονείς τους. Σήμερα οι γονείς πρέπει να είναι ευγενικοί και υπάκουοι απέναντι στα παιδιά τους.

Πριν από 40 χρόνια, όλοι ήθελαν να κάνουν παιδιά. Σήμερα πολλοί άνθρωποι φοβούνται να κάνουν παιδιά…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: >> ΕΔΩ