Σχετική εικόνα

…Υπήρξε μια αβάσιμη παράδοση στη Ρωσία, που κρατάει από την εποχή της άλωσης της Πόλης και φτάνει στις μέρες μας, ο θρύλος του λευκού επικαλύμμαυκου.

Σύμφωνα με αυτόν τον ανιστόρητο θρύλο, ένα λευκό επικαλύμμαυκο (ρωσ. Κλομπούκ, το βλέπετε αριστερά) είχε δωρηθεί από τον Μεγάλο Κωνσταντίνο στον πάπα Σύλβεστρο, ύστερα από το βάπτισμα του.

Ο τελευταίος Ορθόδοξος πάπας, προβλέποντας την πτώση της Ρώμης στην αίρεση, έστειλε το επικαλύμμαυκο για ασφαλή φύλαξη στον πατριάρχη Φιλόθεο Κωνσταντινουπόλεως, ο οποίος τελικά (προβλέποντας με τη σειρά του την προδοσία της Φλωρεντίας) έστειλε το πολύτιμο κειμήλιο στον αρχιεπίσκοπο του Νόβγκοροντ.

Υποστηρίζεται (μυθολογείται) ότι κάθε φορά άγγελος Κυρίου πληροφορούσε τον πατριάρχη που έπρεπε να στείλει το λευκό επικαλύμμαυκο. Συνήθως οι θρύλοι εκφράζουν την ψυχολογία (αισθηματισμό) των ανθρώπων μιας εποχής που μορφοποιείται εξωτερικά, χωρίς να στηρίζονται απαραίτητα σε αυθεντικά γεγονότα. Αυτός ο (ανιστόριτος) θρύλος συνηγορεί υπέρ της θεωρίας της «Τρίτης Ρώμης» και παρέμεινε ζωντανός διότι επηρέασε και την εμφάνιση των μητροπολιτών. Το λευκό επικαλύμμαυκο αποτέλεσε διακριτικό των μητροπολιτών (αργότερα και των πατριαρχών) της Μόσχας. Ο Μέγας Πέτρος, μετά την κατάργηση του πατριαρχείου, εκχώρησε το δικαίωμα να φέρουν λευκό επικαλύμμαυκο όλοι οι μητροπολίτες της Ρωσικής Εκκλησίας.

Ένα ερώτημα είναι αν η Τρίτη Ρώμη θα ενεργοποιηθεί κατά την αναλαμπή της Ορθοδοξίας. Έχουμε αναφέρει ότι η αναλαμπή προβλέπεται από τις προφητείες.

Ο άγιος στάρετς Λαυρέντιος του Τσερνίκωφ (+1950) έλεγε: «Αδελφοί και αδελφές δεν μιλάω μόνο για τη Ρωσία, αλλά επίσης για όλο τον κόσμο. Τα λόγια μου είναι αληθινά… Ο Ρωσικός λαός θα μετανοήσει για τις αμαρτίες του… Μαζί με όλους τους σλαβικούς λαούς και τη γη τους, η Ρωσία θα σχηματίσει ένα ισχυρό βασίλειο. Ένας Ορθόδοξος Τσάρος, χρισμένος από το Θεό θα νοιάζεται γι αυτούς. Ο Τσάρος θα είναι από το Θεό. Όλα τα σχίσματα και οι αιρέσεις θα εξαφανισθούν από τη Ρωσία. ∆εν θα υπάρχει διωγμός της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Ο Κύριος θα δείξει το έλεός Του στην Αγία Ρωσία, διότι εκεί σ’ αυτήν παρουσιάστηκε ο φοβερός και τρομακτικός καιρός (του κομμουνισμού), πριν τον (τελικό) Αντίχριστο. Ένα μέγα πλήθος Μαρτύρων και Ομολογητών λάμπει μπροστά μας… Η Ρωσία θα ζήσει ένα άνθισμα της Ορθόδοξης Πίστης και την παλιά αγαλλίαση, αλλά μόνο για ένα σύντομο διάστημα, διότι η Φοβερή Κρίση θα έρθει να κρίνει ζώντες και νεκρούς…». 

Επομένως θα υπάρξει ενεργοποίηση, όχι όμως μόνο κάποιας συγκεκριμένης Ρώμης, αλλά όλου του Χριστιανικού κόσμου μαζί, και μάλιστα με ένα τρόπο πολύ πιο ταπεινό και ταιριαστό στο Χριστιανικό πνεύμα, απαλλαγμένο από τις προσκολυμμένες τώρα νεοταξικές ιδέες και υποδείξεις, βασισμένο στη Χριστιανική αγάπη, όπως των πρώτων Αποστολικών χρόνων. Στην προσδοκώμενη πνευματική αναλαμπή βλέποντας, ίσως, ο άγιος Ιωάννης ο Μαξίμοβιτς σε επιστολή του από τη ∆ύση το 1954 αναφέρει:

«Είσαι ευλογημένη Ρωσική Γη, καθαρισμένη από το πυρ της δοκιμασίας! Πέρασες διά του νερού του Βαπτίσματος, τώρα διέρχεσαι δια του πυρός της δοκιμασίας προς την ανάπαυσή σου… Αληθινά εσύ Ρως είσαι Ιερή! Αυτός από τους παλιούς που έγραψε: Εσύ είσαι η Τρίτη Ρώμη και Τέταρτη δεν θα υπάρξει, έγραψε την αλήθεια»…

πηγή: imdleo.gr