Χάρτης Αγίου Όρους

* ΠΕΡΙΠΛΟΥΣ ΤΟΥ ΑΘΩ – Ένα καταπληκτικό τραγούδι για το Άγιον Όρος από τον Χρίστο Τσιαμούλη, που αξίζει οπωσδήποτε να το ακούσετε… Ένα νοερό ταξίδι σε όλο το Άγιον Ορος!

Στὸ Χιλανδάρι βάζουν τὸ μπροῦσκο στὸ βαρέλι,
στὴν Ἐσφιγμένου στολίζουν τὸ σιτάρι,
στὸ Βατοπαίδι κουβαλοῦν κερεστὲ τὰ ζῶα,
στὴν Παντοκράτορος λιώνουν τὸ κερί·
Σταυρονικήτα σταχώνουν τὰ βιβλία,
στὴν Ἰβήρων ψέλνουν τὴν Παράκληση,
στὸ Κουτλουμούσι στυλώνουν μὲ δοκάρια τὸ χαγιάτι,
στὴ Φιλοθέου ποτίζουν τὰ λουλούδια.

Τὴν ἴδια ὥρα κι ἀπ᾿ τὰ εἴκοσι ἀναδύνεται
μιὰ εὐχὴ διάπυρη, νοερή, καρδιακή,
ποὺ ἁγιάζει καὶ χαριτώνει τὸ Ὄρος,
καθὼς τὸ περιπλέεις ἀπ᾿ τὴν Ἱερισσὸ ὣς τὴν Οὐρανούπολη.

Στὴν Καρακάλλου καθαρίζουν τὸ Καθολικό,
στὴ Λαύρα σημαίνει τὸ τάλαντο,
Ἁγίου Παύλου κόβουν ἀπὸ τὴν κρέβα τὴ σταφίδα,
στὴ Διονυσίου στρώνουν τὴν τράπεζα,
στὴ Γρηγορίου ἱστοροῦν τὸν ἐξωνάρθηκα,
στὴ Σιμωνόπετρα βαπτίζουν ἕνα Βέλγο,
Ξηροποτάμου εὐπρεπίζουν τὰ κελλιά,
στὸ Ρωσικὸ τὴν ἀλληλογραφία ἀνοίγουν.

Τὴν ἴδια ὥρα κι ἀπ᾿ τὰ εἴκοσι ἀναδύνεται…

Στὴν Ξενοφῶντος μαζεύουν τὶς τομάτες,
στὸ Δοχειάρι φτιάχνουν τὰ κεραμίδια·
Κωνσταμονίτου ψήνουν καφὲ στὴ χόβολη,
στὴ Ζωγράφου ζυμώνουν τὸ ψωμί.

Τὴν ἴδια ὥρα κι ἀπ᾿ τὰ εἴκοσι ἀναδύνεται…

Στίχοι: Γιάννης Χατζηφώτης
Μουσική: Χρίστος Τσιαμούλης

Χρίστος Τσιαμούλης – Άθως ο Εμός (LYRA, 1992)

ΠΗΓΗ