Άγιος Ιουστίνος Πόποβιτς: «Μονάχα όταν αγαπά κανείς τον άνθρωπο δια του Χριστού, με όλη την Ψυχή και την δύναμή του, τότε τον αγαπά αληθινά! Το πιο εμφανές σημείο της χριστιανικής φιλίας είναι το ακόλουθο: να θυμάσαι τον φίλο σου στις καθημερινές σου προσευχές!»

ΠΗΓΗ