Εἴπαμε ὅτι αὐτό τό ἰσχυρό ρεῦμα ἔρχεται ἀπό τήν Δύσι.

Εἴμαστε ἄραγε ἕτοιμοι νά ἀντιμετωπίσουμε αὐτό τό κῦμα, πού κατά τήν ταπεινή μου γνώμη συνιστᾷ τήν μεγαλύτερη ἀπειλή κατά τοῦ ὀρθοδόξου λαοῦ μας; Θυμᾶστε παλαιά, ὅταν λέγαμε κάποιον ἀλειτούργητο ἤ ἀστεφάνωτο, ὅτι αὐτό ἐθεωρεῖτο ὕβρις; Σήμερα κοντεύουμε νά τό συνηθίσουμε.

Ἀντίθετα, τό νά εἶσαι λειτουργημένος ἀρχίζει νά θεωρῆται ἀπό τούς ἐκκοσμικευμένους κύκλους σάν ἀναχρονιστικό καί παράξενο. Αὐτό τό πνεῦμα ἐπηρεάζει καί τούς νέους μας, πού σέ μερικές περιοχές ντρέπονται νά ἐκκλησιάζωνται.

Αὐτή εἶναι ἡ ὀδυνηρά πραγματικότης πού ἔχουμε νά ἀντιμετωπίσουμε καί γιά τήν ὁποία χρειάζεται ἀγῶνας ἐκ μέρους ὅλων μας, γιά νά μή γίνῃ ὁ λαός μας ἀλειτούργητος, ἀστεφάνωτος, ἀνεκκλησίαστος.

πηγή: ixthis3

ΓΙΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΟΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΔΕΙΤΕ: >> ΕΔΩ