Ὁ Γέροντας Ἰωσὴφ μὲ τὴ ζωὴ του μᾶς δείχνει τὸν δρόμο ὥστε νὰ συναντήσουμε τὸν Θεὸ καὶ νὰ ἑνωθοῦμε μαζί Του πραγματώνοντας ἔτσι τὸν ἀνθρώπινο πόθο γιὰ εὐτυχία καὶ βιώνοντας τὸν ἀληθῆ προορισμό μας ποὺ εἶναι ἡ πορεία ἀπὸ τὸ «κατ ’ εἰκόνα» στὸ «καθ’ ὁμοίωσιν»…

ΠΗΓΗ

ΓΙΑ ΤΑ ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΥ ΓΕΡΟΝΤΑ ΙΩΣΗΦ ΔΕΙΤΕ: >> ΕΔΩ