ΣΕ ΕΝΑ ἀπὸ τὰ Μοναστήρια ποὺ ἵδρυσε ὁ δοῦλος τοῦ Θεοῦ Βενέδικτος ἦταν κάποιος Μοναχός, ὁ ὁποῖος ἐνωχλεῖτο ἀπὸ τὴν ραθυμία.

Αὐτὸς λοιπὸν ὁ δυστυχισμένος δὲν εἶχε ὑπομονὴ κατὰ τὸν καιρὸ τῆς κοινῆς λατρείας, ἀλλ᾿ ὅταν ὅλοι οἱ ᾿Αδελφοὶ ἐγονάτιζαν ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ, αὐτὸς ἔβγαινε ἀπὸ τὸν Ναὸ καὶ παραδινόταν στὴν ἀργολογία καὶ τὴν ραθυμία…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: >> ΕΔΩ