ΜΑΚΑΡΙΣΤΟΣ ΓΕΡΟΝΤΑΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ι. Μ. ΔΟΧΕΙΑΡΙΟΥ ΑΓ. ΟΡΟΥΣ: «Μόνο τη Μετάνοια μας θέλει ο Θεός..»