Αγαπήσεις Κύριον τον Θεόν σου.

Νά αγαπάς Κύριο τον Θεό σου. (Ματθ. κβ΄ 37)

   Βεβήλους και γραώδεις μύθους παραιτού.

Τούς βέβηλους μύθους που είναι για τις γριές να τους αποφεύγεις. (Α΄ Τιμ. δ΄ 7)

   Γύμναζε σεαυτόν πρός ευσέβειαν.

Νά γυμνάζεις (εξασκείς) τον εαυτό σου στην αληθινή ευσέβεια. (Α΄ Τιμ. δ΄ 7)

   Δούλον Κυρίου ου δεί μάχεσθαι.

Οδούλος του Κυρίου δεν πρέπει να φιλονικεί και να ερίζει. (Β΄ Τιμ. β΄ 24)

   Εν καιρώ αμαρτημάτων δείξον επιστροφήν.

Όταν αμαρτήσεις δείξε μετάνοια κι επιστροφή πρός τον Κύριο. (Σοφ. Σειράχ ιη΄ 21)

   Ζηλούτε τα χαρίσματα τα κρείττονα.

Νά επιθυμείτε με ζήλο (καί να προσπαθείτε ν’ αποκτήσετε) τα καλύτερα χαρίσματα. (Α΄ Κορ. ιβ΄ 31)

   Η φιλία του κόσμου έχθρα του Θεού εστιν.

Ηαγάπη και η προσκόλληση στον αμαρτωλό κόσμο είναι έχθρα πρός τον Θεό. (Ιακ. δ΄ 4)

   Θησαυρίζετε δε υμίν θησαυρούς εν ουρανώ.

Νά θησαυρίζετε όμως για τον εαυτό σας και ν’ αποταμιεύετε θησαυρούς στον ουρανό. (Ματθ. στ΄ 20)

   Ιλαρόν δότην αγαπά ο Θεός.

ΟΘεός αγαπά εκείνον, που δίδει με καλωσύνη και γλυκύτητα. (Β΄ Κορ. θ΄ 7)

   Καί από καταλαλιάς φείσασθε γλώσσης.

Καί φυλάξτε την γλώσσα σας από την κατάκριση. (Σοφ. Σολ. α΄ 11)

   Λέγω υμίν μη ομόσαι όλως.

Σάς λέγω να μην ορκίζεσθε ποτέ. (Ματθ. ε΄ 34)

   Μακάριοι οι ελεήμονες, ότι αυτοί ελεηθήσονται.

Μακάριοι οι ελεήμονες, γιατί αυτοί θα ελεηθούν. (Ματθ. ε΄ 7)

   Νίκα εν τώ αγαθώ το κακόν.

Νά νικάς το κακό με την καλωσύνη και τ’ αγαθά σου έργα. (Ρωμ. ιβ΄ 21)

   Ξέναις διδαχαίς μη παραφέρεσθε.

Νά μη παρασύρεστε από διδασκαλίες ξένες πρός την δική μας. (Εβρ. ιγ΄ 9)

   Ο υψών εαυτόν ταπεινωθήσεται.

Όποιος υψώνει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί (από τον Θεό) και θα καταδικασθεί. (Λουκ. ιη΄ 14)

   Ποιήσατε καρπούς αξίους της μετανοίας.

Κάνετε έργα άξια και σύμφωνα με την μετάνοιά σας. (Λουκ. γ΄ 8)

   Ρίζα πάντων των κακών εστιν η φιλαργυρία.

Ρίζα όλων των κακών είναι η φιλαργυρία. (Α΄ Τιμ. στ΄ 10) 

   Σωφρονήσατε και νήψατε εις τάς προσευχάς.

Προσπαθείτε να ζείτε με σωφροσύνη, να είσθε προσεκτικοί και άγρυπνοι στις προσευχές.  (Α΄ Πέτρ. δ΄ 7)

   Τέκνον εν αρρωστήματί σου εύξαι Κυρίω.

Παιδί μου, όταν αρρωστήσεις παρακάλεσε τον Κύριο. (Σοφ. Σειράχ λη΄ 9)

   Υποπιάζω μου το σώμα και δουλαγωγώ.

Ταλαιπωρώ το σώμα μου και το υποβάλλω σε σκληρή πειθαρχία και δουλεία. (Α΄ Κορ. θ΄ 27)

   Φεύγετε την πορνείαν.

Αποφεύγετε (μέ όλη σας την δύναμη) την πορνεία. (Α΄ Κορ. ς΄ 18)

   Χριστού ευωδία εσμέν τώ Θεώ…

Είμαστε ευωδία Χριστού ενώπιον του Θεού. (Β΄ Κορ. β΄ 15)

   Ψαλώ τώ Θεώ μου έως υπάρχω.

Θά υμνολογώ τον Θεό μου έως να υπάρχω. (Ψαλμ. ργ΄ 33)

   Ώρα ημάς εξ ύπνου εγερθήναι.

Είναι ώρα να ξυπνήσουμε από τον ύπνο της πνευματικής ραθυμίας. (Ρωμ. ιγ΄ 11)

πηγη: pneumatikes-selides.blogspot.com

https://panagia-ierosolymitissa.blogspot.com/2022/05/blog-post_183.html

synaxipalaiochoriou.blogspot.com