-Γέροντα, η άγια κάρα του Αγίου Αρσενίου ευωδίαζε ιδιαίτερα στην μνήμη του.

-Γιατί να μην ευωδιάζει; Να μην κεράσει ο Άγιος τον κόσμο στην γιορτή του;

-Γιατί, Γέροντα, τα άγια Λείψανα δεν ευωδιάζουν πάντοτε;

-Είναι διάφορες περιπτώσεις. Άλλοτε μπορεί αυτός που προσκυνάει να είναι πολύ αμαρτωλός και να ευωδιάζουν τα άγια Λείψανα, για να βοηθηθή ο άνθρωπος, να πάρει την καλή στροφή, να μετανοήσει.

Άλλοτε μπορεί να είναι ενάρετος και να μην ευωδιάσουν, για να μην πέση στην υπερηφάνεια. Άλλοτε σε έναν ενάρετο ευωδιάζουν τα Λείψανα ενός Αγίου, σαν να του δίνη ο Άγιος ένα κέρασμα!

-Γέροντα, μερικοί αμφιβάλλουν για την ευωδία των ιερών Λειψάνων.

-Η λογική φταίει. Τα Λείψανα των Αγίων έχουν Χάρη Θεού. Χειμώνα καιρό ο τόπος κοντά στην «Παναγούδα» ευωδιάζει. Και στα Κατουνάκια που ήμουν, κοντά στον «Άγιο Βασίλειο», ευωδίαζε ο τόπος σε ένα σημείο. Δεν υπάρχει πια Κελλί εκεί μόνον κάτι πέτρες. Πόσα άγια Λείψανα θα βρίσκωνται κα σ’ εκείνο το μέρος! Και ποιός ξέρει πότε ο Θεός θα τα παρουσιάσει!

Από το βιβλίο: Λόγοι Παϊσίου, τόμος ς΄, Περί προσευχής, Εκδ. Ιερού Ησυχαστηρίου «Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος», σελ.99

sostis.gr