«Θα ‘ρθει καιρός που ο διάβολος 

θα μπει μέσα σ’ ένα κουτί και θα φωνάζει. 

Και τα κέρατά του θα ‘ναι στα κεραμίδια..» 

Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, 1714-1797

πηγή: amfoterodexios