Ἐν τῇ ἀσκήσει τὸ θῆλυ ἐκάλυψας, ἐν τῇ κοιμήσει τοὺς πάντας ἐξέπληξας, Εὐφροσύνη ἀνύσασα ἀνδρικῶς, νεᾶνις οὖσα λαμπρά, καὶ ταῖς πρεσβείαις ταῖς σαῖς τῶν κινδύνων ἀπαλλάττεις τοὺς τιμῶντάς σε.

Η Οσία Ευφροσύνη, θυγατέρα Παφνουτίου του Αιγυπτίου, τιμάται σήμερα, 25 Σεπτεμβρίου, μαζί με τον Άγιο πατέρα της. Ήταν μοναχοκόρη και πολύ πλούσια. Ο πατέρας της Παφνούτιος ήταν ο πλουσιότερος της Αλεξάνδρειας και μαζί µε την σύζυγό του διακρίνονταν για την θερµή πίστη τους στο Θεό. Δώδεκα χρονών η Ευφροσύνη έµεινε ορφανή από µητέρα, και ο πατέρας της αφοσιώθηκε ακόµα πιο φιλόστοργα στην επιµέλεια της κόρης του.

Όταν η Ευφροσύνη έφθασε στο 18ο έτος της ηλικίας της, ο πατέρας της θέλησε να την παντρέψει µε ένα νέο υψηλής κοινωνικής τάξης,  όμως την ψυχή της Ευφροσύνης είχε καταλάβει ο θείος έρωτας.

Ο γαµος και οι κοσµικότητες θα της ήταν εµπόδιο να αφιερωθεί συστηµατικά στην ελεηµοσύνη και στην υπηρεσία του πλησίον. Γι᾿ αυτό κάποια µέρα, αφού διαµοίρασε τα υπάρχοντά της στους φτωχούς, έφυγε κρυφά από το σπίτι, και µετά από πολλές περιπέτειες, κατέληξε µεταµφιεσµένη ανδρικά σε κοινόβιο ανδρικό µοναστήρι.

Εκεί πήρε το όνοµα Σµάραγδος και όλοι οι µοναχοί θαύµαζαν τον πνευµατικό της αγώνα και την διακονία που πρόθυµα πρόσφερε σε όλους. Έζησε στο µοναστήρι 38 χρόνια. Στο τέλος της ζωής της συναντήθηκε και µε τον πατέρα της, όταν και αυτός έγινε µοναχός στο ίδιο µοναστήρι.

Έτσι, µε την ζωή της η Ευφροσύνη µας υπενθυµίζει τα λόγια της Αγίας Γραφής, που λένε: «αρνησάµενοι τας κοσµικάς επιθυµίας σωφρόνως και δικαίως και ευσεβώς ζήσωµεν εν τω νυν αιώνι». Δηλαδή, αφού αρνηθούµε τις επιθυµίες τουµαταίου και αµαρτωλού αυτού κοσµου, να ζήσουµε στον παρόντα αιώνα µε εγκράτεια στη ζωή µας, µε δικαιοσύνη προς τους συνανθρώπους µας και µε ευσέβεια προς το Θεό.

Πηγή: Βιβλίο «Αγιολόγιο της Ορθοδοξίας», του Χρήστου Τσολακίδη, εκδόσεις Χ. Δ. Τσολακίδη