«Μην μιλάτε στους ανθρώπους γιά τον Θεόν,

εάν δεν θέλουν να ακούσουν γι’ Αυτόν.

Ζήστε όπως ο Κύριος και τότε οι ίδιοι θα

σας ερωτήσουν γιά να μάθουν!»!!

Πατριάρχης Σερβίας Παύλος

πηγή: dromokirix.gr