Μας διδάσκει ο πατέρας Ilie Cleopa.

…Μάθε την πιο δυνατή προσευχή σου….

…Μετά την αρχοντική προσευχή

«Πάτερ ημών», η πιο δυνατή είναι η προσευχή της καρδιάς, δηλαδή πάντα στο νου και στην καρδιά:

«Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, ελέησόν με τον αμαρτωλό!».

Ή μπορείτε να το πείτε έτσι:

«Κύριε, Ιησού Χριστέ, Υιέ του Θεού, με τις προσευχές της αμόλυντης Μητέρας Σου και όλων των αγίων, ελέησόν με τον αμαρτωλό!».

…Αυτή είναι μια σύντομη προσευχή, αλλά έχει μεγάλη δύναμη.

…Καλό είναι να το επαναλαμβάνεις και στο τρένο και στο δρόμο και στο σπίτι, μέχρι να σε πάρει ο ύπνος το βράδυ, να το κρατάς στο στόμα σου.

… Αν έχετε το όνομα του Ιησού Χριστού, δεν θα έχετε πλέον παραισθήσεις από τον ύπνο και τις αναστατώσεις και τα άσχημα όνειρα, γιατί ο Σατανάς δεν μπορεί να πλησιάσει εκείνο το μέρος όπου αναφέρεται το όνομα του Σωτήρα με όλη την καρδιά, με όλη την αγάπη. ..

…Να είστε ευλογημένοι με την ειρήνη και το φως του Χριστού!

ΠΗΓΗ