Η απάντηση του Δεσπότη σε μια υπέροχα εξεφρασμένη θέση, που θα μπορούσε να είχε προέλθει από τον καθένα μας…

(σε 4:30΄ μόνο…)

πηγή: amfoterodexios