Όπου βλέπει αγάπη ο Ιησούς λυγίζει, ξέρετε, και φτάνει αμέσως. Σαν το «100» του Θεού. Φτάνει αμέσως. Όπου ιδεί αγάπη, όπου ιδεί καλοσύνη, όπου ιδεί ευσπλαχνία, όπου ιδεί απαλότητα, όπου ιδεί καλό, τρέχει αμέσως ο Κύριος. Γιʼ αυτό και γεμίζει η ψυχή μας αν κάνουμε αγάπη, με χαρά, με ειρήνη, με δύναμη.

π. Ανανίας Κουστένης