Άγιος Αντώνιος: Έρχεται καιρός που οι άνθρωποι θα χάσουν τα λογικά τους. Και αν δουν κάποιον λογικό, θα ξεσηκώνονται εναντίον του, λέγοντας: «Εσύ είσαι ο παράλογος». Γιατί δεν θα είναι όμοιός τους.

*****

Στους έσχατους καιρούς οι μοναχοί θα γίνουν σαν τους κοσμικούς, και οι κοσμικοί σαν τους δαίμονες.