*Το βαθύτερο σκοτάδι, έρχεται λίγο πριν έρθει πάλι το φως…

Τὸ τοῦνελ ποὺ μᾶς βάλανε

ἀλλοῦ θὰ μᾶς βγάλει…

Διαμετρικὰ ἀλλοῦ!

Δὲν τὸ φαντάζονται ὅμως.

Γιατὶ δὲν ξέρουν

πόσο ἐπικίνδυνη εἶναι ἡ σπίθα

ποὺ φυλάγεται ἀθόρυβα

κάτω ἀπ᾽ τὴ στάχτη!

Γιατὶ δὲν ξέρουν

πόσο πανίσχυρη εἶναι ἡ ἄνοιξη

ποὺ κυοφορεῖται ἀθόρυβα

κάτω ἀπ᾽ τὰ μάρμαρα!

Δὲν ὑπάρχει περίπτωση:

εἴτε ἀρέσει,

εἴτε δὲν ἀρέσει,

θὰ ραγίσει τὸ μάρμαρο

ραγίσματα χίλια

καὶ ἡ ἄνοιξη θἄρθει!

Θ᾽ ἀνατείλει ὁ ἥλιος ἀπ᾽ τὰ Χώματα!

Από το βιβλίο «Σε καιρούς χαλεπούς» της Μαρίας Μουρζά

πηγή: psihisangigmata