* Να γίνεσαι καλύτερος, χωρίς διαταγές

* Να χαίρεσαι, χωρίς να υποκρίνεσαι

* Να μιλάς, χωρίς να περιαυτολογείς

* Να δουλεύεις, χωρίς να υποδουλώνεσαι

* Να είσαι ελεύθερος, χωρίς να γίνεσαι ασύδοτος

* Να είσαι τολμηρός, χωρίς επίδειξη

* Να είσαι εκδηλωτικός, χωρίς να είσαι επιπόλαιος

* Να παλεύεις, χωρίς να είσαι επιπόλαιος

* Να είσαι οδηγός, χωρίς να κομπάζεις

* Να διαλέγεις, χωρίς να περιφρονείς

ΠΗΓΗ