Όση ώρα, κάθεσαι και σκέφτεσαι όλα όσα έγιναν λάθος, ή τα έκανες λάθος στη ζωή σου,

Όση ώρα κάθεσαι και σκέφτεσαι τα σημερινά όντως κρίσιμα ζητήματα των περιστάσεων της ζωής σου, λάθη, παραλείψεις, προβλήματα έσωθεν και έξωθεν για τα οποία δε φέρεις ευθύνη, ή για όλα όσα άλλα φταις, αλλά δεν υπάρχει δυνατότητα αλλαγής, ασθένειες ή θανάτους προσφιλών,

Όσο κάθεσαι και σκέφτεσαι τι θα γίνει με όλα τα πιο πάνω και με άλλα, που πολύ πιθανόν εμφανιστούν στη ζωή σου, εσύ, αντ’ αυτού, πιάσε απ’ τα ποδάρια τον πονηρό που χρόνια τώρα σε ταλαιπωρεί, και πες του:

-Πραγματικά σε ευχαριστώ! Σε ευχαριστώ που μου υπενθυμίζεις ότι υπάρχεις και ο ρόλος σου είναι να μας κάνεις τη ζωή μας «ποδήλατο»

Δια τούτο απ» αυτή τη στιγμή αντί να παιδεύω το νου μου με ο,τι έγινε ή δεν έγινε, με ό,τι λάθος ή σωστό έχω κάνει, αντί να με ζαλίζουν οι λογισμοί με τη μέλλει γενέσθαι με ετούτω, εκείνο ή το άλλο, από τώρα αρχίζω ένα αόρατο πόλεμο εναντίων σου.

Όπλο μου; Η ευχή του Ιησού !!!
Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησον με!
Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησον με!
Κύριε Ιησού Χριστέ Ελέησον με!
x 100 φορές ….. ξανά και ξανά …. για μέρες, μήνες, χρόνια!

Τότε θα έρθει η περιπόθητη γαλήνη στη καρδιά μας.

Πλην, χρειάζεται αγώνας πνευματικός! Προσπάθεια μεγάλη, θέληση προς επίτευξη του ως άνω σκοπού, μέχρι θανάτου ….!

Δεύτε λοιπόν λάβετε Φως Χριστού, καθ» ότι, Τίς ἡμᾶς χωρίσει ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Χριστοῦ; θλῖψις ἢ στενοχωρία ἢ διωγμὸς ἢ λιμὸς ἢ γυμνότης ἢ κίνδυνος ἢ μάχαιρα; καθὼς γέγραπται ὅτι ἕνεκά σου θανατούμεθα ὅλην τὴν ἡμέραν· ἐλο­γίσθη­μεν ὡς πρόβατα σφαγῆς. ἀλλ᾿ ἐν τούτοις πᾶσιν ὑπερνικῶμεν διὰ τοῦ ἀγα­πήσαντος ἡμᾶς. πέπεισμαι γὰρ ὅτι οὔτε θάνατος οὔτε ζωὴ οὔτε ἄγ-γελοι οὔτε ἀρχαὶ οὔτε δυνάμεις οὔτε ἐνεστῶτα οὔτε μέλλοντα οὔτε ὕψωμα οὔτε βάθος οὔτε τις κτίσις ἑτέρα δυνήσεται ἡμᾶς χωρίσαι ἀπὸ τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ τῆς ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

Προς ( Ῥωμαιους επιστολή Απ. Παύλου η΄ 28-39)

Οικονόμος π. Ανδρέας Θεμιστοκλέους

ΠΗΓΗ