Από κανένα μπαλκόνι δεν πρέπει να λείψει η ελληνική σημαία!

Τιμή στην Πατρίδα, τιμή στους ήρωες, τιμή στους Νεομάρτυρες, τιμή στα παλληκάρια του Μακεδονικού Αγώνος, τιμή σε όλους εκείνους που θυσιάστηκαν “για του Χριστού την πίστη την αγία και της Πατρίδος την ελευθερία”.

Κανένα μπαλκόνι χωρίς 

την Ελληνική Σημαία!!!

25η Μαρτίου 2023

πηγή φώτο: dromokirix.gr