«Η Εκκλησία, η οποία συχνά δηλώνεται με τον αριθμό επτά, είναι επιφορτισμένη με το καθήκον του κηρύγματος», λέει ο Αιδέσιμος Μπηντ από την δυτική Ορθόδοξη Εκκλησία. Και συνοπτικά αναφέρει ότι πνευματικά:

-Η 1η σάλπιγγα δηλώνει την κοινή καταστροφή των άθεων στη φωτιά και το χαλάζι,

-Η 2η σάλπιγγα την απέλαση του διαβόλου από την Εκκλησία με το αγριότερο κάψιμο της θάλασσας του κόσμου,

-Η 3η την πτώση των αιρετικών μακρυά από την Εκκλησία και τη διαφθορά τους από τα ρεύματα της γης,

-Η 4η σάλπιγγα δηλώνει την αποστασία των ψευδαδέλφων στο σκοτείνιασμα των άστρων,

-Η 5η την μεγαλύτερη εχθρότητα των αιρετικών, προδρόμων της εποχής του Αντιχρίστου,

-Η 6η τον ανοικτό πόλεμο του Αντιχρίστου και των δικών του εναντίον της Εκκλησίας, και την καταστροφή αυτού του εχθρού με την παρεμβολή (στο σημείο αυτό του κειμένου της Αποκαλύψεως) μιας ανακεφαλαίωσης από τον καιρό της έλευσης του Κυρίου,

-Η 7η σάλπιγγα δηλώνει την ημέρα της Κρίσης, στην οποία ο Κύριος θα δώσει την ανταμοιβή τους στους δικούς Του και θα κρίνει όσους έφθειραν τη Γη.

Οι δοκιμασίες αυτές σκοπό έχουν να μας καθαρίσουν πνευματικά και να μας ντύσουν με αρετές, αν τις διαβούμε σωστά. Αυτό ισχύει πάντα στο προσωπικό επίπεδο, όμως λόγω της στενότερης επαφής των λαών όσο πλησιάζουμε στο τέλος του κόσμου, έχουμε επηρεασμό πνευματικό σε πολύ μεγαλύτερη έκταση από ότι παλιότερα και σε πολύ λιγότερο χρόνο.

από το βιβλίο: «Η εξήγηση της Αποκάλυψης» του Edward Marshall (Venerable Beda).