*Το ζούμε και το βλέπουμε πλέον, σε τι σημείο έχουμε φτάσει ως κοινωνία… αλλά, «έχουν γνώση οι φύλακες».

ΟΣΙΟΥ ΠΑΙΣΪΟΥ

«Οι Χριστιανοί πρέπει να κινούνται μέσα στις αρετές με πνεύμα πραότητας αλλά και ανδρείας, και να μην ξεχνούν ότι κορυφαίες και περιεκτικές όλων αρετές είναι η αγάπη προς τον Θεό και τον συνάνθρωπο.

Αυτές επιβάλλουν: α) να μην αφήσουμε την κοινωνία να καταστραφεί απομακρυνόμενη από το νόμο του Θεού, γνωρίζοντας από τα λόγια του Κυρίου ότι «ο έχων τας εντολάς Μου και τηρών αυτάς εκείνος είναι ο αγαπών Με» (Ιω. Ιδ-21).

Και β) να μην παραχωρήσομε με την αδιαφορία μας την πατρίδα μας, που ελευθερώθηκε με το αίμα των προγόνων μας, στα ξένα συμφέροντα, διότι από την αρχαία Ελλάδα ήταν γνωστό ότι η φιλοπατρία (που διαφέρει πολύ του σύγχρονου εθνικισμού) είναι μεγάλη αρετή. Έλεγε ο γέροντας Παΐσιος (+1994) ότι έχει μεγάλο πνευματικό κέρδος το να ενδιαφερόμαστε για την πατρίδα και την πίστη μας:

«Το να ενδιαφέρεται κανείς τώρα και να ανησυχεί για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται το έθνος μας είναι ομολογία, γιατί η Πολιτεία τα βάζει με τον θείο νόμο. Ψηφίζει νόμους ενάντιους στον νόμο τού Θεού»…

(από το βιβλίο «Γέροντος Παϊσίου Αγιορείτου λόγοι Β΄»).

Και σε άλλο σημείο έλεγε ο Όσιος Παϊσιος:

«Τώρα πρέπει να εργασθεί κανείς. Περνάμε τα χειρότερα χρόνια. Πολλοί Άγιοι θα ήθελαν να ζούσαν στην εποχή μας, γιατί θα τους δίνονταν η ευκαιρία να αγωνιστούν πολύ. Και πολλοί ευλαβείς χριστιανοί θα ήθελαν να ζούσαν στην εποχή μας για να αγωνιστούν κι αυτοί. Εμείς δυστυχώς μένουμε έτσι».

(η εν λόγω μαρτυρία περιλαμβάνεται στο βιβλίο του πρεσβύτερου Διονυσίου Τάτση «Ο γέροντας Παΐσιος»)