Ἄς διαφυλάξουμε ὡς κόρη ὀφθαλμοῦ τήν παράδοσή μας κι ἄς συνεχίσουμε τούς δυναμικούς ἀγῶνες πού οἱ ἅγιοι τῆς Ἐκκλησίας κι οἱ ἥρωες τοῦ Ἔθνους μας ἔχουν ξεκινήσει χιλιάδες χρόνια τώρα

ὥστε νά μένει ἀνόθευτη ἡ ὀρθόδοξη πίστη καί νά κυματίζει ψηλά ἡ ἑλληνική σημαία. Γιατί δυστυχῶς…

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ: ⇒                 ΕΔΩ