Δακρύζουν τα μάτια των ανθρώπων. Χαρά απερίγραπτη έχει όμως η ψυχή, όταν δακρύζουν τα μάτια από την Αγάπη του Θεού.

Πώς να περιγραφεί αυτή η χαρά που αλλοιώνει τον έσω άνθρωπο. Συντρίβει τόσο την καρδιά το Θείο Έλεος, που νοιώθει ανθρώπινα ότι δεν αντέχει άλλο. Αυτή η «ενσωμάτωση», η διείσδυση του Θείου ελέους στην καρδιά του ανθρώπου ανακαινίζει, καθαρίζει, καλλιεργεί, και το αποτέλεσμα είναι τα δάκρυά Χαράς, που ασταμάτητα, με ασυγκράτητη ροή κυλούν και καθαρίζουν τις ακαθαρσίες της καρδίας. Ανέκφραστη ευφροσύνη, αγαλλίαση, έρωτας, παρηγοριά αυτά τα δάκρυα της Αγάπης. Έτσι είναι η Αληθινή Αγάπη.

Ο άνθρωπος που το βιώνει απορεί και έκπληκτος παρατηρεί την Αγάπη του Θεού που τον αγκαλιάζει συνεχώς. Αυτή είναι η Αγάπη του Θεού που ο άνθρωπος όταν την βιώσει έχει από εκείνη την στιγμή Θείο Έρωτα. Η γνωριμία με τον Θεό που ξεπερνά τα όρια της πίστης και είναι ένδειξη εμπιστοσύνης στην Αγάπη του, αφήνει τον άνθρωπο εξολοκλήρου στην Θεία Πρόνοια. Είναι η γνωριμία με τον Θεό.

Ακόμη και ο φόβος Θεού γίνεται Αγάπη Θεού με την κάθαρση της καρδιάς δια των δακρύων μετανοίας. Τότε ο Χριστιανός έχει ως οδηγό την Αγάπη του Θεού, στα λόγια και στα έργα. Ένας διαρκείς έλεγχος της σάρκας και της διάνοιας από την λεπτή και καθαρή συνείδηση που είναι προσκολλημένη στα επουράνια. Το βίωμα της Αγάπης του Θεού καθοδηγεί την ψυχοσωματική ύπαρξη. Η Αληθινή Αγάπη είναι βίωμα εσωτερικό, κρυπτό, που διακριτικά ειρηνεύει, ησυχάζει, ευφραίνει την καρδία. Τα πάντα γύρω μας είναι προϊόν της Αγάπης του Θεού και ο Χριστιανός που το βιώνει και το πιστεύει αληθινά, εν τω βάθει, όχι επιφανειακά, κινείτε για να γίνει συμμέτοχος κατά Χάριν της Αγάπης αυτής. Κατανοεί την Αγάπη σε όλη την κτίση, στα άλογα και στα λογικά, στα κοντινά και στα μακρινά, στην γη και στον ουρανό, στα πτηνά και στα ερπετά, στα υποθαλάσσια και στα γήινα, στα υπέργεια φανερά και στα υπόγεια αφανή. Γίνεται συμμέτοχος της Βασιλείας των Ουρανών, από την άπειρη Αγάπη του Θεού, που είναι βίωμα ησυχαστικό στην ειρηνική καρδιά.

Ότι βλέπουμε, ότι ακούμε, ότι αντιλαμβανόμαστε με τις αισθήσεις μας το επιτρέπει ο Θεός. Ότι μας συμβαίνει ατομικά, οικογενειακά, κοινωνικά το επιτρέπει ο Θεός. Ο άνθρωπος που κινείται με κοσμικό φρόνημα βλέπει μόνο τα αρνητικά γεγονότα. Αυτός που κινείται με πνευματικό φρόνημα βλέπει την παιδαγωγική Αγάπη του Θεού παντού, διότι έχει πνευματική καθαρότητα.

Τα δάκρυα Χαράς και Αγάπης είναι δωρεά Θεού, είναι επίσκεψη Θεού, είναι τονωτική και παρηγορητική συμμετοχή του ανθρώπου στην επουράνια άκτιστη ενέργεια που βοηθά στην υπομονή, στην αντιμετώπιση των θλίψεων που προέρχονται από το κοσμικό φρόνημα, στην οικοδόμηση του εσωτερικού ναού του Θεού του ζώντος.

Άρθρο από τον Π.Σ.Κ. – για την Σύναξη Νέων Παλαιοχωρίου

Πηγή: http://synaxipalaiochoriou.blogspot.gr/